Nu hvor overgangen til elektrificeret transport bliver mere og mere uundgåelig, dykker vi ned i grundene til, at overgangen er en fantastisk mulighed for virksomheder og offentlige organisationer.

 

  1. Reducer omkostningerne og forbedr produktiviteten

Overgang til EV’er kan hjælpe virksomheder med at reducere de samlede omkostninger ved ejerskab af flåder, transportnetværk og offentlige transportflåder. Ved at reducere brændstofomkostningerne og drage fordel af offentlige incitamenter og skattefordele kan organisationer opnå betydelige besparelser. Dette gælder især, når man udnytter fordelene ved billige distribuerede energiløsninger. Med et fald på 13,4 % i prisen på elbiler i de sidste 12 måneder har mange flådekøretøjer allerede en belastnings- og udnyttelsesprofil, der gør elbiler til en stadig mere levedygtig og omkostningseffektiv løsning.

Vedligeholdelsesomkostningerne reduceres, da EV’er i sagens natur er mere pålidelige end køretøjer med forbrændingsmotor (ICE) på grund af færre mekaniske dele, der er tilbøjelige til at gå i stykker, og ofte giver bedre data, der muliggør mere proaktiv vedligeholdelse. Desuden kan implementering af opladning “på arbejdspladsen”, hvor opladningen sker, mens medarbejderne er på arbejde, forbedre produktiviteten, og flådechaufførerne starter altid dagen fuldt opladet – hvilket øger besparelserne i hele din organisation.

 

  1. Forbedre din miljømæssige legitimation

For at blive en mere bæredygtig organisation er det vigtigt at reducere dit CO2-fodaftryk. I det næste årti vil det at opfylde miljøregler eller selvvalgte mål og samtidig handle på kundernes og medarbejdernes krav betyde, at man skal gå videre end de vigtige, men “lavt hængende frugter” CO2-reduktionsforanstaltninger, såsom termostatstyring og LED-pærer.

Ved at tilbyde infrastruktur til opladning af elbiler og omstille flåder til elbiler kan virksomheder og offentlige organer spille en troværdig rolle i forbindelse med at reducere de globale drivhusgasemissioner og inspirere til en bredere udbredelse af elbiler i hele samfundet. Og denne rolle bliver i stigende grad anerkendt som vigtig for organisationer at engagere sig i.

 

  1. Generer nye kilder til værdi

Ladestationer til elbiler behøver ikke at blive betragtet som en omkostning for din virksomhed, men også som en potentiel kilde til værdi på flere måder. Direkte kan virksomheder, der installerer on-site produktion og lagerinfrastruktur til understøttelse af opladning af elbiler, generere indtægter gennem energioptimeringsstrategier og samtidig drage fordel af incitamenter på udbudssiden. Og med den nye teknologi fra køretøj til net kan disse muligheder kun vokse.

Indirekte kan fordelene være endnu større. Implementering af opladningsinfrastruktur kan gøre det muligt for forbrugerorienterede virksomheder – især detailhandlere og fritidsvirksomheder – at tjene penge på deres EV-anlæg for at skabe en ny indtægtskilde. Desuden viser undersøgelser, at opladning på stedet sandsynligvis også vil tilskynde kunderne til at tilbringe længere tid i butikken, mens de venter på, at deres bil bliver opladet, hvilket resulterer i et højere forbrug pr. kunde. Find din billader her: https://www.billigladestationer.dk/ladestandere/

 

  1. Øget medarbejdertilfredshed og fastholdelse af medarbejdere

Forbedret sundhed og sikkerhed gennem bedre lokal luftkvalitet og mindre eksponering for skadelig NO2 og andre forurenende stoffer er kun en af fordelene for medarbejderne. Installation af EV-infrastruktur såsom smart-charging kan øge chaufførernes tillid gennem praktisk adgang til opladningsfaciliteter på stedet, hvilket tilskynder til udbredelse af EV’er, ikke kun til flåder, men også til privat brug.

En forbedret oplevelse for flådechauffører med bedre ruteplanlægning for at reducere køretiden sænker pendleromkostningerne, reducerer risikoen for nedbrud og mindsker bekymringen for rækkevidden. På grund af det lavere antal komponenter sammenlignet med køretøjer med forbrændingsmotor går EV’er mindre i stykker, hvilket gør, at chaufførerne kan køre længere på vejene.

Det har vist sig, at det har en positiv indvirkning på medarbejdernes engagement, gør virksomheden mere attraktiv som arbejdsgiver og øger fastholdelsen af medarbejdere, hvis den viser vilje til at reducere virksomhedens CO2-fodaftryk fra den daglige pendling eller bilflåden. og lavere pendlingsomkostninger.

 

  1. Forbedre din organisations omdømme

Reglerne skifter konstant, men ved at skifte til EV’er reducerer din organisation risikoen for ikke at være klage med stadig strengere offentlige regler, hvilket beskytter dit omdømme. 30 % af flådecheferne siger, at de overvejer at indføre EV på grund af bekymringer om overholdelse af love og regler.

Da forbrugere og medarbejdere i stigende grad fokuserer på miljøpåvirkningen fra de virksomheder, de køber af og arbejder for, kan organisationer, der skifter til elbiler, forbedre deres omdømme ved at demonstrere grønt lederskab og stærkere bæredygtighedsbeviser – hvilket forbedrer kundeloyaliteten og skaber større tiltrækningskraft for potentielle nye rekrutteringer og bedre medarbejderengagement.