Den dårlig samvittighed kan ramme på mange forskellige måder, når det handler om alkohol, og samvittigheden kan hurtigt spille en et puds. Det er ikke for sjov, når mennesker rammes af alkoholproblemer. Samvittigheden kan desuden ramme flere parter, og den kan komme til udtryk på forskellige måder.

Dårlig samvittighed over ikke at kunne hjælpe

Hvis du er pårørende til en alkoholiker, du føler, at du ikke formår at give den tilstrækkelige hjælp, kan det gå ud over din samvittighed. Du kan få enormt dårlig samvittighed ved oplevelsen af blot at se til. Det er helt naturligt, men det er her også vigtigt at vide, at det ikke er dit ansvar.

Dårlig samvittighed over at drikke i en alkoholikers nærvær

Det kan også være, at du helt ubevidst kommer til at drikke i en alkoholikers nærvær, og på den måde får dårlig samvittighed over følelsen af, at du føler, at du fremprovokerer en destruerende og ødelæggende adfærd hos alkoholikeren. Denne følelse kan også blive stærk, hvis du kommer til det i nærværet af en person, der er kommet om på den anden side af deres misbrug. Du skal blot vide, at en alkoholiker typisk ikke tænker, at du i første omgang skal strukturere dit liv efter deres.

Dårlig samvittighed over at være alkoholiker

Hvis du selv er alkoholiker, kan dette også være forbundet med en gennemsyrende dårlig samvittighed. Ganske enkelt bare over at være til, og at eksistere som menneske med et sådan problem. Det er naturligt, at den salgs ting går ind og piller ved vores psyke, da vi naturligt gerne vil fremstå perfekte over for andre. Men med denne bevidsthed kan man destruere sin egen selvfølelse fuldstændigt, når man opgiver sig selv, når tankerne og den dårlige samvittighed bliver for meget.

Dårlig samvittighed over at spørge om hjælp

Som alkoholiker kan man også få dårlig samvittighed over at spørge om hjælp. Det kan virke ydmygende at skulle have andres hjælp til at klare sine problemer. Den kan være svær at komme over, men man skal bare vide, at dem, der sidder klar til at hjælpe, aldrig dømmer en alkoholiker. De ser et menneske bag alkoholen, og desuden opfatter de det, at man rækker ud efter hjælp, som en kæmpe styrke, da dette på samme tid er et udtryk for, at man er nået til en erkendelse om, at der skal ske noget for at få livet et bedre sted hen.